Eğitim
Giriş Tarihi : 16-04-2021 22:40   Güncelleme : 16-04-2021 22:40

BEÜ: Üniversitemizden 5 Nisan Dünya Akromegali Farkındalık Günü Etkinliği

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 15 Nisan Dünya Akromegali Farkındalık Günü etkinliğini çevrim içi gerçekleştirdi

BEÜ: Üniversitemizden 5 Nisan Dünya Akromegali Farkındalık Günü Etkinliği

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 15 Nisan Dünya Akromegali Farkındalık Günü etkinliğini çevrim içi gerçekleştirdi. Toplantı Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve

Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve Radyoloji Anabilim Dalı birlikteliğinde başarıyla yapıldı. Toplantıya, öğretim üyeleri, uzman doktorlar, araştırma görevlileri, intern doktorlar ve stajyer doktorlar katıldı.

Toplantının açılışında Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından akromegali tanı, tedavi ve takipleri konularında kısa bilgilendirme yapıldı. Devamında Dr. Öğrt. Üyesi Sakin Tekin ve İç hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. Sevcan Gürel tarafından bir akromegalik olgu sunumu yapıldı. Sunumun devamında Dr. Öğrt. Üyesi Yaşar Türk olgunun hipofiz görüntüleme bulgularını, Dr. Öğr. Üyesi Ömercan Topaloğlu olgunun tanı, tedavi ve takiplerine yönelik değerlendirilmesin yaptı. değerlendirdi. Prof. Dr. Şanser Gül akromegalik hastalarda hipofier cerrahi endikasyonları ve cerrahi işlemleri hakkında güncel yaklaşımı, Prof. Dr. Figen Barut, güncel hipofizer histopatolojik değerlendirmeyi, Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal ise akromegalik hastalarda radyoterapi uygulamalarını anlattı.

Kapanışta 15 Nisan Akromegali Farkındalık Günü etkinliğine katkılarından ötürü katılımcılara teşekkür edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.