Eğitim
Giriş Tarihi : 29-04-2021 18:36   Güncelleme : 29-04-2021 18:36

BEÜ: Üniversitemizde “Ahilik Kültürü” Başlıklı Online Konferans Gerçekleşti

Üniversitemizde 29 Nisan Perşembe günü “Ahilik Kültürü” başlıklı online konferans yapıldı

BEÜ: Üniversitemizde “Ahilik Kültürü” Başlıklı Online Konferans Gerçekleşti

Üniversitemizde 29 Nisan Perşembe günü “Ahilik Kültürü” başlıklı online konferans yapıldı. Üniversitemiz Tarih bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Seda Özmen’in moderatörlüğünde başlayan konferans Dr. Öğr. Üyesi Emre Satıcı’nın katılımı ile devam etti.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Satıcı konuşmasının başlangıcında, Ahilik teşkilatıyla ilgili olarak feta, fityan ve fütüvvet kavramlarına açıklık getirmiş, ardından Türk İslam dünyasındaki fütüvvet teşkilatının Ahilikle ilişkisini ve fütüvvetten Ahiliğe geçiş süreci hakkında bilgi verdi. Ardından on üçüncü yüzyıl Anadolu’sunda Ahilik teşkilatını doğran nedenler hakkında detaylı bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Satıcı, Ahiliğin kurucusu kabul edilen Ahi Evran’ın kişiliği ve dönemin Ahi şahsiyetleri üzerinde durdu.  Anadolu şehir ve kasabalarında bulunan Ahi teşkilatlarının o dönemki görünümünü orta çağın en önemli seyyahlarından biri olan İbn Battuta’nın tespitleri ve dönemin tarihi kaynaklarının verileri ışığında açıkladı.

Ahiliğin Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki rolüne değinen Dr. Öğr. Üyesi Satıcı, Ahi teşkilatının yalnızca tasavvufi bir tarikat olmadığının altını çizerek, teşkilatın ekonomik ve siyasi yönüne dair detaylı açıklamalarda bulundu. Son olarak, Ahi teşkilatının iç yapılanmasından, Ahilerin eğitiminden, geleneklerinden ve Ahilik kültüründen bahseden Dr. Öğr. Üyesi Satıcı, Ahilik teşkilatının Osmanlı Devleti’ndeki gelişimi ve Loncalara dönüşümüyle ilgili bilgi vererek konuşmasını noktaladı.