Eğitim
Giriş Tarihi : 13-09-2021 12:23   Güncelleme : 13-09-2021 12:23

BEÜ: Kalite Güvencesi Kapsamında Üniversitemiz İdari Personeline Yönelik Olarak Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Üniversitemiz 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporunda gelişmeye açık yönler belirtilmiştir

BEÜ: Kalite Güvencesi Kapsamında Üniversitemiz İdari Personeline Yönelik Olarak Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

Üniversitemiz 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporunda gelişmeye açık yönler belirtilmiştir. Bu gelişmeye açık yönler ile ilgili çalışmalar 2020 Aralık ayında YÖKAK tarafından yapılan izleme ziyaretinde tekrar değerlendirildi. İzleme ziyareti sonrasında Üniversitemize iletilen Kurumsal İzleme Raporunda idari personele yönelik hizmet içi eğitimler üzerinde durulmuş ve bazı öneriler getirildi.

Bu öneriler arasında eğitimlerin ve destek hizmetlerinin tüm birimlerin taleplerini, ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde planlanması ve uygulama sonuçlarının sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi de yer alır. Bununla birlikte, kurumsal izleme raporunda önerilen iyileştirme çalışmaları ve faaliyetlerin hızlandırılması, sistematik bir şekilde izlenmesi ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü 19.03.2021 tarihinde bir tavsiye kararını ZBEÜ Senatosuna sunmuş ve kararlar ZBEÜ Senatosunun 19.04.2021 tarih, 2021/5 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Bahsi geçen tavsiye kararında “Tüm birimleri ve tüm idari personeli kapsayacak şekilde her yıl tüm birimlerdeki idari personele yönelik zorunlu hizmet içi eğitim düzenlenmesi” ifadeleri yer almaktadır.

Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve bahsi geçen tavsiye kararları doğrultusunda yürütülecek çalışmaların Üniversitemizin kalite süreçleri açısından yeri ve önemi büyüktür. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Üniversitemize yönelik hazırlanan Kurumsal İzleme Raporunda yer alan öneriler ve bahsi geçen tavsiye kararları doğrultusunda, Eylül 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında idari personele yönelik olarak düzenlenmesi planlanan hizmet içi eğitim programının ilk kısmını oluşturan Etkin İletişim ve Empati, Motivasyon, Pozitif Düşünme ve Stres Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, Telefonla Konuşma Sanatı eğitimleri Üniversitemiz Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yavan, Dr. Öğr. Üyesi Seydahmet Ercan, Öğr. Gör. Osman Tunç ve Öğr. Gör. Gülcan Bayram tarafından 6-7-8 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen eğitime yoğun katılım sağlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler 2021 ve 2022 yılları içerisinde de devam edecektir.